Zarząd

WŁADZE STOWARZYSZENIA
WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

ZARZĄD

Prezes Stowarzyszenia –  DOROTA NIZIOŁ
Wiceprezes –  ANNA PIECUSIAK
Sekretarz –  MAŁGORZATA CUPER – KONWERSKA
Skarbnik –  RENATA CZEKALSKA

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący –  BARBARA LAUBA
Wiceprzewodniczący –  EWELINA JATCZAK
Członek –   MONIKA MATYJASZCZYK

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie.

Skip to content