2023

Realizacja długoterminowych projektów edukacyjnych:

„Sztuka w oczach dziecka”

„Dziecięca interpretacja muzyki”

01-11.12.

Współorganizowanie zbiórki charytatywna dla Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Salezjanki przy ul. Brauna.

05.12.

Patronat merytoryczny nad spotkaniem baletowym tańce z baśni „Dziadek do orzechów”, „Śpiąca Królewna”.

06.12.

Współorganizowanie odwiedzin Mikołaja w Przedszkolu Miejskim nr 106.

20.12.

Współorganizowanie Uroczystości Wigilijnej dla Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106.


07.11.

Zorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 teatrzyku „Księżniczka na ziarnku grochu”.

14.11.

Współfinansowanie dla dzieci idących do szkoły z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wycieczki do EC1 na zajęcia eksperymentalne.

14.11.

Zorganizowanie warsztatów dla rodziców „Mój świat i jak go przeżywam, kim jestem w świecie – perspektywa psychologiczna w dziecka w wieku przedszkolnym i wynikające z niej konsekwencje w relacji rodziców z dzieckiem” – prowadzonych przez pedagoga specjalnego.

17.11.

Współorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 warsztatów z wolontariuszami OTOZ Animals.

20.11.

Współorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 gier, zabaw i niespodzianek z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

24.11.

Współorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 gier i zabaw z okazji Dnia Misia.


05.10.

Zorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi teatrzyku „Magia słów”.

10.10.

Współorganizowanie Dnia Drzewa dla Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

13.10.

Współorganizowanie wyjścia na „Spartakiadę Sportową” do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Łodzi dla dzieci 6-letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

16.10.

Współorganizowanie „Dnia Marii Montessori” w Przedszkolu Miejskim nr 106.

17.10.

Współorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 koncertu muzycznego „W przedszkolu gra muzyka”.


15.09.

Współorganizowanie obchodów Dnia Kropki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

20.09.

Zorganizowanie zabaw dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – „Kolorowego Dnia”.

21.09.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem „Przygody Jeża Kolcztka” zorganizowanym dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106.


01.06.

Współorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi.

02.06.

Przygotowanie wspólnie z nauczycielkami i dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym.

16.06.

Współorganizowanie całodniowej wycieczki do Dobronianki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.


8-10.05.

Współorganizowanie zajęć tematycznych związanych z treściami patriotycznymi „Majowe Święta Narodowe” w poszczególnych grupach dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106.

15.05.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem „Samolubny Olbrzym” zorganizowanym dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106.

15.05.

Współorganizowanie dla rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 106 szkolenia „Emocje i potrzeby – jak budować bezpieczną więź z dzieckiem”


04-05.04.

Zorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 Kiermaszu Wielkanocnego, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne (leczenie dziewczynki z Przedszkola Miejskiego nr 106).

14.04.

Współorganizowanie dla dzieci idących do szkoły z Przedszkola Miejskiego nr 106 warsztatów w Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej „Tańce czterech kultur”.

18.04.

Zorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 spotkania baletowego „Czarodziejski ogród”.

21.04.

Współorganizowanie dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 Dnia Ziemi – zajęć o tematyce ekologicznej w poszczególnych grupach.

24.04.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem pt. „Leniwy Kiciuś” w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi.


03.03.

Współorganizowanie dla dzieci idących do szkoły z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi warsztatów literackich prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Trójkątna bajka”.

06.03.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem pt. „O królu Eleganciku” dla Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

08.03.

Zorganizowanie dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wyjazdu do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie pt. „O wilku, który nie chciał być zły”.

10.03.

Współorganizowanie dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi warsztatów prowadzonych przez pracowników Naczelnej Rady Adwokackiej.


15.02.

Współorganizowanie z nauczycielkami i dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi Balu Walentynkowo-Karnawałowego.

17.02.

Zorganizowanie dla dzieci 3 i 4 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wyjazdu do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie pt. „Ada i Kosmitek”.

24.02.

Zorganizowanie dla dzieci 5 i 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi warsztatów ekologicznych prowadzonych przez pracowników Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła pt. „W krainie białych niedźwiedzi”.


30.01.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem pt. „Zimowa opowieść” dla Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Skip to content