2020

7.12.

Współpraca przy organizacji i współfinansowanie (paczki dla dzieci) spotkania z Mikołajem dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.


1-30.11.

Realizacja projektu „Zmysły” w postaci zajęć tematycznych.

20.11.

Współorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 gier, zabaw i niespodzianek z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

25.11.

Współorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 gier, zabaw i niespodzianek z okazji Dnia Pluszowego Misia.

30.11.

Współorganizowanie w Przedszkolu Miejskim nr 106 gier, zabaw i niespodzianek z okazji „Andrzejek”.


2.10.

Współorganizowanie zajęć dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w nawiązaniu do Święta Anioła Stróża.

9.10.

Współorganizowanie zajęć ekologicznych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w ramach obchodzenia „Dnia drzewa”.

13.10.

Patronat merytoryczny nad teatrzykiem „Przygody Kubusia Wszędobylskiego”.

14.10.

Współorganizowanie „Dnia Marii Montessori” w Przedszkolu Miejskim nr 106.

20.10.

Współorganizowanie dla dzieci 6-letnich z Przedszkola Miejskiego nr 106 warsztatów ekologicznych „Segregujmy odpady, codziennie” przy współpracy z MPO w Łodzi i WFOŚiGW.

26.10.
Dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się placówki oświatowe i osoby prywatne, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1- 2857,13
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5- 1796,17
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 –1618,33
4) Przedszkole Miejskie nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim- 1583,46
5) Przedszkole Miejskie nr 14 w Łodzi, ul. Lubeckiego 5- 995,70
6) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105- 1753,32
7) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 –127,60
8) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a- 537,40
9) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4- 563,50
10) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a –2477,89
11) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 –438,80
12) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 –1159,57
13) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 591,00
14) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 862,70
15) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 500,90
16) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 2524,25
17) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 9048,47
18) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 –1429,85
19) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 –826,20
20) Przedszkole M. nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1150,83
21) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a –7851,56
22) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 2363,41
23) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 –3904,60
24) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 321,40
25) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 208,10
26) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 2281,90
27) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 4462,63
28) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1378,36
29) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 1742,21
30) Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi, ul. Batalionów Chłopskich 21 – 45,80
31) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13 – 2611,65
32) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 1583,75
33) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 3464,27
34) Przedszkole Św. Franciszka w Łodzi – 4947,22
35) Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi – 68,00
36) „Dla Mateusza” – 2333,49
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM): 74091,25
STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI” – 4332,00
Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli.


15.09.

„Międzynarodowy Dzień kropki” – zabawy dla dzieci na terenie Przedszkola Miejskiego nr 106.

18.09.

Współorganizowanie zajęć dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106, w nawiązaniu do akcji „Sprzątanie Świata”.

21.09.

Współorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w PM nr 106 w Łodzi „Kolorowy Dzień”.


19.05.
Zapraszamy na XV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia– 28.06. (poniedziałek) podsumowanie działalności merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2020 oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2021.
Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 14.00 w drugim terminie), w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.


 06.03.
Współorganizowanie koncertu muzycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym – w ramach współpracy z PM nr 106 w Łodzi.

   11.03.
Patronat merytoryczny nad warsztatem gry na bębnach afrykańskich pt. „Szczypta Afryki” w PM nr 106 w Łodzi.


   03.02.- 07.02
Patronat merytoryczny nad akcją organizowaną w PM nr 106 w Łodzi pt. „Kosmos w oczach dziecka”.

   21.02.
Współorganizowanie Balu Karnawałowego dla dzieci – PM nr 106 w Łodzi.

   28.02.
Wyjazd Dzieci 6  letnich do Teatru Dom na przedstawienie „Wynalazki- Tesla vs Marconi”


   28.01.
Współfinansowanie wyjazdu dzieci 6- letnich do teatru Wielkiego w Łodzi na zwiedzanie kulis.

  31.01.
Współorganizowanie koncertu muzycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym – w ramach współpracy z PM nr 106 w Łodzi.

Skip to content