2017

14. i 19. 12.  
Spotkania wigilijne dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami
oraz Członkami Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. W programie uroczystości:
– Jasełka w wykonaniu dzieci;
– dzielenie się opłatkiem i życzenia;
– wspólny poczęstunek, kolędowanie. 
   
       06.12.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi odwiedzi Św. Mikołaj, który przyniesie dla wszystkich przedszkolaków prezenty świąteczne. Koszt przygotowania paczek został częściowo pokryty ze środków Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. 

        04.12.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek pt. „TEATR LALEK”. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.
   
        06.11.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek pt. „TEATR JAPOŃSKI”. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.
   
      27.11.- 30.11.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
   
      24.11.
Współorganizowanie na terenie PM nr 106 w Łodzi DNIA MISIA.
   
       06.11.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek pt. „TEATR JAPOŃSKI”. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.
    
       06.11.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 1% podatku dochodowego za 2016 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”. Ogółem za 2016 rok Stowarzyszenie zebrało 74.927,10 złotych. W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się 34 placówki oświatowe 
i 1. osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2232,70
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5- 1618,30
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4- 1980,70
4) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33- 462,00
5) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105- 1071,60
6) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30- 119,10
7) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a- 637,40
8) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4- 386,80
9) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a- 890,10
10) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81- 1265,20
11) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23- 3135,00
12) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38- 848,70
13) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126- 1149,00
14) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10- 1426,00
15) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31- 2438,40
16) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17- 12163,10
17) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38-894,04
18) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 562,80
19) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103- 890,50
20) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a- 535,20
21) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b- 1930,90
22) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21- 871,90
23) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego- 376,10
24) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21- 3645,60
25) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47- 834,60
26) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53- 931,80
27) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14- 3885,90
28) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15- 989,80
29) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1- 1170,2
30) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13- 608,60
31) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19- 1263,80
32) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3- 990,80
33) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12- 1401,20
34) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57- 6330,16
35) „Dla Mateusza” – 7048,00
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA:  66.986,00
Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 
Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie oraz zachęcamy do dalszej współpracy.
    
       23.10.-31.10. 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
   
      16.-31.10.
Udział w akcji „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt” organizowanej przez Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

   
      25.09.-29.09. 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
   
      20.09.
Świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2017′ – w ramach współpracy z PM nr 106 w Łodzi.
   
      15.09.
Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2017”, w ramach której wspólnie  z dziećmi będziemy porządkować teren wokół Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
   
       01.09.
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” serdecznie wita wszystkich Członków oraz Sympatyków naszej organizacji w nowym roku szkolnym 2017/18. Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego działania na rzecz wspierania i rozwoju edukacji.
                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia    
   
       26.06. – 30.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.  
   
      14.06.
XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno-finansowej organizacji za rok 2016 oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2017. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 11.00 w drugim terminie), w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.
   
     09.06.
Współfinansowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi do Michałówki.
   
     02.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  zaprasza dzieci oraz ich bliskich na Piknik Rodzinny 2017′, który odbędzie się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi. Wspólna zabawa rozpoczyna się o godz. 13.00.
W programie:
– zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców;

– loteria fantowa,
– bajka w wykonaniu rodziców,
– wspólne grillowanie.
                                       Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

      29.05. – 02.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.   
    
      17, 18.05.
Spotkania na zakończenie roku szkolnego 2016/17 dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie:
– program artystyczny w wykonaniu dzieci,
– prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Mamy i Taty,
– wspólny poczęstunek.
   
       24.04. – 28.04.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
    
       24.04.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.
    
       10.04. – 12.04.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w PM nr 106 w Łodzi.
    
       27.03. – 31.03.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
   
      20.03.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.
   
       10.03.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone  przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek pt. „Zabawy z cieniem”. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.

27.02. – 03.03.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.
   
      14.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” przy współpracy Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zaprasza wszystkie dzieci na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w auli Przedszkola.
Zachęcamy do wspólnej zabawy! 
   
      07. i 08.02.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zapraszają wszystkie Babcie oraz Dziadków na uroczystość z okazji Ich Święta. W programie:
– prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka;
– program artystyczny w wykonaniu dzieci;
– wspólny poczęstunek. 
Spotkania odbędą się w auli Przedszkola Miejskiego Nr 106. Zapraszamy!
   
     30.01. – 03.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

Skip to content