2016

  27.12. – 30.12.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     19.12.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

     14.-15. 12.
Spotkania wigilijne dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. W programie uroczystości:
–  Jasełka w wykonaniu dzieci;
– dzielenie się opłatkiem i życzenia;
–  wspólny poczęstunek, słuchanie kolęd.

      06.12.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi odwiedzi Św. Mikołaj, który przyniesie dla wszystkich  przedszkolaków prezenty świąteczne. Koszt przygotowania paczek został częściowo pokryty ze środków Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

      28.11. – 02.12.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.

      25.11.
Współorganizowanie na terenie PM nr 106 w Łodzi DNIA MISIA.

      14.11.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

      07.11.
Spotkanie zorganizowane dla dzieci z PM nr 106 w Łodzi z przedstawicielami „Animal Patrol”  ze Straży Miejskiej – patronat merytoryczny.

      07.11.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 1% podatku dochodowego za 2015 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”. Ogółem za 2015 rok zebrano 81.776 złotych. W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się następujące placówki oraz osoba prywatna,
pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2428,50
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 – 1249,51
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 – 905,80
4) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 871,80
5) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 142,20
6) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a – 648,30
7) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 – 543,80
8) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a – 366,40
9) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 – 1261,30
10) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 4378,30
11) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 909,10
12) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 943,70
13) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1817,50
14) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 7119,00
15) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 8432,10
16) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 497,50
17) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 1275,30
18) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1773,90
19) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a – 920,78
20) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 2240,80
21) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 1998,80
22) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 340,60
23) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 4344,60
24) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47 – 403,80
25) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 1706,70
26) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 2894,80
27) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1207,90
28) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 446,80
29) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13 – 993,10
30) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 1346,90
31) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3 – 1594,80
32) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 1710,20
33) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57 – 12658,33
34) „Dla Mateusza” – 3919,08
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM): 74.292,00zł.
Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w
placówek. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

      24.10. – 31.10.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do
udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.

      21.10.
Wyjazd dzieci z PM nr 106 w Łodzi do Planetarium – patronat merytoryczny.

      14.10.
Współorganizowanie na terenie PM nr 106 w Łodzi DNIA MARII MONTESSORI.

      26.09. – 30.09.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.

     20.09.
Współorganizowanie Dnia Przedszkolaka 2016′ – w ramach współpracy z PM nr 106 w Łodzi.

    16.09.
Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2016”, w ramach której wspólnie z dziećmi będziemy porządkować teren wokół Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.

   01.09.
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” serdecznie wita wszystkich Członków oraz Sympatyków naszej organizacji w nowym roku szkolnym 2016/17. Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego działania na rzecz wspierania i rozwoju edukacji.
Zarząd Stowarzyszenia

    09.07.
Współorganizowanie w PM nr 106 w Łodzi warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez przedstawicielkę Polskiego Instytutu Montessori –panią Laurę Dupree. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z pozytywnym kierowaniem dziećmi oraz komunikacją z rodzicami.

   30.06.
Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia życzymy udanej i bezpiecznej przerwy wakacyjnej!

   27.06. – 30.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     10.06.
Współfinansowanie wycieczki autokarowej dla dzieci  z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi do „Dinoparku” mieszczącego się Kołacinku.

     03.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  zaprasza dzieci oraz ich bliskich na Piknik Rodzinny 2016′, który odbędzie się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi. Wspólna zabawa rozpoczyna się o godz. 13.00. W programie:
zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców;
loteria fantowa,
bajka pt. „Calineczka” w wykonaniu rodziców,
wspólne grillowanie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

   23.05. – 27.05.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

   18, 19.05.
Spotkania na zakończenie roku szkolnego 2015/16 dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie:
program artystyczny w wykonaniu dzieci,
prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Mamy i Taty,
wspólny poczęstunek.

     25.04. – 29.04.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     22.04.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

      13.04.
X. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno – finansowej organizacji za 2015 rok oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2016. Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 16.00 w drugim terminie), w Przedszkolu UŁ, przy ul. Rodzeństwa Fibaków 13.

      13.04.
Współorganizowanie na terenie PM nr 106 w Łodzi DNIA FRANCUSKIEGO, w ramach projektu dotyczącego poszczególnych państw Unii Europejskiej.

      06.04.
Zapraszamy Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty z psychologiem – Anną Klincewicz- Lebiodą pt.  „Jak z szacunkiem i zrozumieniem wyznaczać granice dziecku”. Spotkanie odbędzie się w auli PM nr 106 w Łodzi o godz. 16.30.

     29.03. – 31.03.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     25.03.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

     16. i 30.03.
Zapraszamy Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty z psychologiem – Anną Klincewicz- Lebiodą pt.  „Jak z szacunkiem i zrozumieniem wyznaczać granice dziecku”. Spotkanie odbędzie się w auli PM nr 106 w Łodzi o godz. 16.30.

      07.03.
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zaprasza na X. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno – finansowej organizacji za 2015 rok oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2016. Spotkanie odbędzie się dnia 13. kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 16.00 w drugim terminie), w Przedszkolu UŁ, przy ul. Rodzeństwa Fibaków 13.

    22.02. – 26.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     26.02.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

    09.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” przy współpracy Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zaprasza wszystkie dzieci na Bal Ostatkowo – Karnawałowy, który odbędzie się w auli Przedszkola.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!

    05, 23.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” przy współpracy PM Nr 106 w Łodzi zaprasza Dzieci oraz Rodziców na cykl spotkań integracyjnych, które odbędą się w ww. terminie. Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu (42) 684 22 51.

       01,02,05.02.
Współfinansowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi do „Baśniowej Kawiarenki” na przedstawienie pt. „Calineczka”.

    25.01. – 29.01.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

     29.01.
Współorganizowanie warsztatów dla dzieci, prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat „Zdrowych nawyków żywieniowych”. Miejsce spotkania – PM Nr 106 w Łodzi.

     26. i 28.01.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zapraszają wszystkie Babcie oraz Dziadków na uroczystość z okazji Ich Święta. W programie:
–  prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka;
–  program artystyczny w wykonaniu dzieci;
–  wspólny poczęstunek.
Spotkania odbędą się w auli Przedszkola Miejskiego Nr 106. Zapraszamy!

Skip to content