2015

ROK 2015′

28.12. – 31.12.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi.
Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

16.-17. 12.
Spotkania wigilijne dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. W programie uroczystości:
– Jasełka w wykonaniu dzieci;
– dzielenie się opłatkiem i życzenia;
– wspólny poczęstunek, słuchanie kolęd.

11.12.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

07.12.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi odwiedzi Św. Mikołaj, który przyniesie dla wszystkich przedszkolaków prezenty świąteczne. Koszt przygotowania paczek został częściowo pokryty ze środków Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

03.12.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 1% podatku dochodowego za 2014 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”. Ogółem za 2014 rok zebrano 92.020,96 złotych. W akcję „1% dla Przedszkola” włączyło się 36 placówek oświatowych oraz 1 osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2002,-
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 – 1082,-
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 – 1450,-
4) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33 – 2255,-
5) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 927,-
6) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 245,-
7) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a – 326,-
8) Przedszkole Miejskie nr 57 w Łodzi, ul. Narutowicza 30 – —–
9) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 – 1294,-
10) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a – —–
11) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 – 2095,-
12) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 3180,-
13) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 1016
14) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 1343,-
15) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1435,-
16) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 6603,-
17) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 7598,-
18) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 389,-
19) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 1144,-
20) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1086,-
21) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a – 5295,-
22) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 1981,-
23) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 2102,-
24) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 377,-
25) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 4064,-
26) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47 – 128,-
27) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 1091,-
28) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 3419,-
29) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1815,-
30) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 728,-
31) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodzeństwa Fibaków 13 – 1404,-
32) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 3451,-
33) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3 – 1569,-
34) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 5526,-
35) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57 – 6865,-
36) Edukacja przez Sport – ——-
37) „Dla Mateusza” – 9446,-
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM):  84.731 zł
Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w placówek. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

23.11.-27.11.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

20.11.
Wyjazd dzieci z PM nr 106 w Łodzi do Teatru Wielkiego w Łodzi – zwiedzanie teatru od kulis – patronat merytoryczny.

13.11.
Współorganizowanie na terenie PM nr 106 w Łodzi DNIA POLSKIEGO, w ramach projektu dotyczącego poszczególnych państw Unii Europejskiej.

04.11.
Współpraca przy organizacji bezpłatnych warsztatów dla Rodziców dzieci 5 – letnich z pedagogiem – Joanną Wójcicką pt. „Gry i zabawy językowe oraz matematyczne przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole” – godz.16.30, aula PM Nr 106 w Łodzi.

28.09.-02.10.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

22.09.
Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2015″, w ramach której wspólnie z dziećmi będziemy porządkować teren wokół Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

01.09.
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” serdecznie wita wszystkich Członków oraz Sympatyków naszej organizacji w nowym roku szkolnym 2015/16. Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego działania na rzecz wspierania i rozwoju edukacji oraz współtworzenia naszej kolorowej rzeczywistości.
Zarząd Stowarzyszenia

30.06.
Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia życzymy udanej i bezpiecznej przerwy wakacyjnej!

22.06.-26.06.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

16.06.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

12.06.
Współfinansowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi do Arboretum SGGW w Rogowie.

25.05.-29.05.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

29.05.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  zaprasza dzieci oraz ich bliskich na Piknik Rodzinny 2015′, który odbędzie się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi. Wspólna zabawa rozpoczyna się o godz. 13.00. W programie:
– zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców;
– wata cukrowa dla dzieci, niespodzianki w postaci małych prezentów,
– bajka pt. „Lampa Alladyna” w wykonaniu rodziców,
– wspólne grillowanie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

20, 21.05.
Spotkania na zakończenie roku szkolnego 2014/15 dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106
w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie:
– program artystyczny w wykonaniu dzieci,
–  prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Mamy i Taty,
–  wspólny poczęstunek.

15.05.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

27.04.-30.04.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

21.04.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

14.04.
Współorganizowanie warsztatów dla dzieci w „Przenośnym Planetarium” – przybliżenie treści związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, gwiazdami, układami planetarnymi, itd.

03.04.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek. W programie: gry i zabawy o charakterze dramowym, nauka manipulowania kukiełkami, pacynkami, odgrywanie scenek w oparciu o znane i lubiane przez dzieci bajki. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.

01.-02.04.
Zapraszamy na kiermasz stroików wielkanocnych, przygotowanych przez dzieci z PM Nr 106 w Łodzi i Członków Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

23.03.-27.03.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

24.03.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” -w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

09.03.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek. W programie: gry i zabawy o charakterze dramowym, nauka manipulowania kukiełkami, pacynkami, odgrywanie scenek w oparciu o znane i lubiane przez dzieci bajki. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.

05.03.
Współorganizowanie warsztatów logopedycznych dla rodziców dzieci w młodszym wieku przedszkolnym, pt. „Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci”, które odbędą się w wyżej wymienionym terminie w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi o godz. 16.30.

23.02.-27.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w zbiórce makulatury, która odbędzie się w ww. terminie w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi. Pozyskane ze zbiórki środki zasilą konto naszej organizacji.

27.02.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

24.02. – 25.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” przy współpracy PM Nr 106 w Łodzi zaprasza Dzieci oraz Rodziców na cykl spotkań integracyjnych, które odbędą się w ww. terminie. Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu (42) 684 22 51.

17.02.
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” zaprasza na IX. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno – finansowej organizacji za 2014 rok oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2015. Spotkanie odbędzie się dnia 31. marca 2015 r. o godz. 15.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 16.00 w drugim terminie), w siedzibie Stowarzyszenia – Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.

16.02.
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” przy współpracy Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zaprasza wszystkie dzieci na Bal Walentynkowo – Karnawałowy, który odbędzie się w auli Przedszkola. Zachęcamy do wspólnej zabawy!

11.02.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek. W programie: gry i zabawy o charakterze dramowym, nauka manipulowania kukiełkami, pacynkami, odgrywanie scenek w oparciu o znane i lubiane przez dzieci bajki. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.

30.01.
Współorganizowanie koncertu muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” –  w ramach współpracy z PM Nr 106 w Łodzi.

28.01.
Zapraszamy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi na warsztaty teatralne, prowadzone przez animatora – panią Małgorzatę Milczarek. W programie: gry i zabawy o charakterze dramowym, nauka manipulowania kukiełkami, pacynkami, odgrywanie scenek w oparciu o znane i lubiane przez dzieci bajki. Koszt warsztatów zostanie pokryty ze środków Stowarzyszenia.

21. i 22.01.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi zapraszają wszystkie Babcie oraz Dziadków na uroczystość z okazji Ich Święta. W programie:
–  prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka;
–   program artystyczny w wykonaniu dzieci;
–   wspólny poczęstunek.
Spotkania odbędą się w auli Przedszkola Miejskiego Nr 106. Zapraszamy!

Skip to content