O nas

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

– wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

– organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

– finansowanie zajęć terapii pedagogiczno – logopedycznej dla dzieci,

– nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

– pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.

W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Obecnie posiada 57 członków indywidualnych oraz 33 instytucje, jako członków wspierających.
Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich – osoby prywatne i instytucje
– zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

Skip to content