STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Walne zebranie

27.06. (poniedziałek) zapraszamy na XVI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
– podsumowanie działalności merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2021
oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2022.
Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00

w pierwszym terminie (lub o godz. 14.00 w drugim terminie),
w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.