STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Dziękujemy za 1 %

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2021 r. na rzecz
naszego Stowarzyszenia.

Kwota uzyskane dzięki Państwa zaangażowaniu to 2883,00 

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji.