STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Zapraszamy do Akcji „1,5% podatku dla Przedszkola Miejskiego 106”

Szanowni Rodzice, prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję 1,5 % dla Przedszkola 106. Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1,5 % na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” z dopiskiem: „dla Przedszkola 106”. Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane w całości dla naszego Przedszkola.

Dzięki tak pozyskanym środkom planujemy zakup:

 • sprzętu do zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym;
 • gum sensorycznych do zabaw ruchowych;
 • montessoriańskiego materiału rozwojowego do poszczególnych grup.

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) należy napisać:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5%… (należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)
Poz. 147 Numer KRS: 0000272264
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Poz. 149 Cel szczegółowy 1,5%
dla Przedszkola 106

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwartedrzwi.eu

Jednocześnie informujemy, że w minionym roku ze zbiórki 1% w naszym Przedszkolu sfinansowano:

 • zakup pianina cyfrowego do sali gimnastycznej
 • zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

1% podatku dochodowego za 2021 rok

Za rok 2021 z 1% Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”

otrzymało 80.700,90 zł


W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się placówki oświatowe i osoby prywatne, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 2849,40

2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5- 1462,80

3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 – 2907,40

4) Przedszkole Miejskie nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim- 1244,10

5)Przedszkole Miejskie nr 14 w Łodzi, ul. Lubeckiego 5- 1769,20

6) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, Jesionowa 33- 617,70

7) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 1234,80

8) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 88,80

9) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a- 330,60

10) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4- 686,90

11) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a – 1484,80

12) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 – 686,30

13) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 1006,30

14) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 933,10

15) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126- 319,20

16) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1483,70

17) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 2795,80

18) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 6006,90

19) Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi, ul. Wileńska 20A- 1757,00

20) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 994,00

21) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 335,70

22) Przedszkole M nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/102- 968,60

23) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a- 3733,00

24) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b- 1542,10

25) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 4885,20

26) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego 47- 48,60

27) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47- 410,80

28) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 190,00

29) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 1079,50

30) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 1881,90

31) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15- 1676,90

32) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1- 1140,00

33) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13- 6998,60

34) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 1111,40

35) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12- 4978,00

36) Przedszkole Św. Franciszka w Łodzi ul. Rudzka 55/578295,90 37)

37) „Dla Mateusza” – 1647,70

——————————————————————————————————————–

1% podatku dochodowego za 2020 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się placówki oświatowe i osoby prywatne, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1

1494,10

2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5

1369,90

3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4

1938,60

4) Przedszkole Miejskie nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

1371,90

5) Przedszkole Miejskie nr 15 w Łodzi, ul. Wysoka 28

6,70

6) Przedszkole Miejskie nr 14 w Łodzi, ul. Lubeckiego 5

995,70

7) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105

1996,50

8) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30

470,30

9) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a

692,10

10) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4

398,90

11) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a

3961,30

12) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81

524,00

13) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23

1575,10

14) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38

1019,80

15) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126

437,70

16) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10

952,40

17) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31

1943,50

18) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17

7081,30

19) Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi, ul. Wileńska 20A

1052,20

20) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38

1103,50

21) Przedszkole Miejskie nr 122 w Łodzi, ul. Będzińska 3

19,90

22) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17

244,70

23) Przedszkole M. nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103

1172,20

24) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a

7356,40

25) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b

1852,60

26) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21

2059,40

27) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego 47

98,10

28) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21

182,40

29) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53

1137,60

30) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14

5059,70

31) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15

977,40

32) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1

2364,60

33) Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi, ul. Bat. Chłopskich 21

50,20

34) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13

2012,00

35) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19

1008,00

36) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12

3328,00

37) Przedszkole Św. Franciszka w Łodzi ul. Rudzka 55/57

7615,90

38) Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi ul. Krochmalna 21

38,20

39) Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi ul. Wł. Anczyca 6

45,60

40) „Dla Mateusza”

1694,50

PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM)

68702,90

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

6612,30

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania
wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 

Zarząd Stowarzyszenia

————————————————————————————————————-

1% podatku dochodowego za 2019 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się placówki oświatowe i osoby prywatne,
pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1- 2857,13
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5- 1796,17
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 –1618,33
4) Przedszkole Miejskie nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim- 1583,46
5) Przedszkole Miejskie nr 14 w Łodzi, ul. Lubeckiego 5- 995,70
6) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105- 1753,32
7) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 –127,60
8) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a- 537,40
9) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4- 563,50
10) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a –2477,89
11) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 –438,80
12) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 –1159,57
13) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 591,00
14) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 862,70
15) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 500,90
16) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 2524,25
17) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 9048,47
18) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 –1429,85
19) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 –826,20
20) Przedszkole M. nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1150,83
21) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a –7851,56
22) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 2363,41
23) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 –3904,60
24) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 321,40
25) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 208,10
26) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 2281,90
27) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 4462,63
28) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1378,36
29) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 1742,21
30) Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi, ul. Batalionów Chłopskich 21 – 45,80
31) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13 – 2611,65
32) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 1583,75
33) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 – 3464,27
34) Przedszkole Św. Franciszka w Łodzi4947,22
35) Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi – 68,00
36) „Dla Mateusza” – 2333,49
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM): 74091,25
STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI” – 4332,00


Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania
wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 

Zarząd Stowarzyszenia


ZAPRASZAMY DO AKCJI 1% DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 106

Szanowni Rodzice,
Prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję

1% dla Przedszkola 106.

Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1% na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
z dopiskiem: „
dla Przedszkola 106”.

Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane w całości dla naszego Przedszkola.

Dzięki tak pozyskanym środkom planujemy:

 • doposażenie grup w montessoriański materiał rozwojowy podstawowy i uzupełniający,
 • zakup maty z elipsą do ćwiczeń ciszy dla każdej grupy,
 • dalsze doposażanie ogrodu przedszkolnego w sprzęty do zabaw ruchowych i badawczych, m.in. bujaki sprężynowe, duże auta, taczki, grabie, miotły do sprzątania tarasów itp.

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) należy napisać:

 WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%… (należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)
Poz. 132.
Numer KRS: 0000272264
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Poz. 134.
|Cel szczegółowy 1% – dla Przedszkola 106

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwartedrzwi.eu

Jednocześnie informujemy, że w minionym roku ze zbiórki 1% w naszym Przedszkolu sfinansowano:

 • zakup tablic magnetycznych do prezentowania prac plastycznych dzieci do sal poszczególnych grup, holów i szatni,
 • zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci potrzebujących wsparcia w tym obszarze,
 • koncerty muzyczne,
 • bilety wstępu na wycieczki dzieci,
 • zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

1% podatku dochodowego za 2018 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się placówki oświatowe i osoba prywatna,
pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

 

 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 – 3056,00
 • Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 – 1755,80
 • Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 – 987,10
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim – 1405,60
 • Przedszkole Miejskie nr 14 w Łodzi, ul. Franciszka Lubeckiego 5 – 995,70
 • Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 – 1213,00
 • Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 – 63,30
 • Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a – 643,20
 • Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 – 551,00
 • Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a – 1845,60
 • Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 – 1074,00
 • Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 – 459,80
 • Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 – 763,20
 • Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 – 678,40
 • Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 – 1055,00
 • Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 – 3523,60
 • Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 – 8827,80
 • Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 – 956,30
 • Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 – 664,90
 • Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 – 1405,00
 • Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a – 8376,60
 • Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b – 2970,60
 • Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 – 1439,00
 • Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego – 465,50
 • Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 – 1698,50
 • Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 – 993,40
 • Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 – 4297,50
 • Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 – 1562,70
 • Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 – 1953,00
 • Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13 – 1687,00
 • Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 – 1752,00
 • Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi, ul. Lokatorska 12 – 3599,40
 • Przedszkole Św. Franciszka w Łodzi, ul. Rudzka 55/57 – 13089,90
  Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20 – 551,00
  Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi, ul. Anczyca 6 – 87,20
  „Dla Mateusza” – 4100,50

PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM): 80548,10

STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI” – 2777,80

 

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania
wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 

Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i okazane wsparcie
oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia


ZAPRASZAMY DO AKCJI 1% DLA STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,
Prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję

1% dla Stowarzyszenia

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) należy napisać:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%… (należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)
Poz. 137.
Numer KRS: 0000272264

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwarte-drzwi.eu


 Podziękowania za 1 %
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2017 rok

na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
Ogółem za 2017 rok Stowarzyszenie zebrało 72.436,20 złotych.

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się 34 placówki oświatowe
i 1. osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące środki:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1

Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5

Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4

Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33

Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30

Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a

Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4

Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a

Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81

Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23

Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38

Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126

Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10

Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31

Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17

Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38

Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17

Przedszkole M. nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103

Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a

Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b

Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21

Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego

Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21

Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47

Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53

Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14

Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15

Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13

Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19

Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3

Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12

Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi, ul Rudzka 55/57

 „Dla Mateusza”

STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI”

2378,90

1222,18

772,60

444,60

614,50

107,20

614,80

370,30

1919,10

1488,30

1209,80

616,90

744,30

767,50

6053,10

5805,60

894,60

339,40

1446,50

641,20

1646,50

1372,90

295,20

1341,80

950,90

888,70

2887,30

3561,60

1979,10

831,50

1942,00

953,10

2259,20

10339,20

6310,30

2681,20

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 

Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia