STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

1,5 % podatku dla Przedszkola 106

1,5 % podatku dla Przedszkola 106 KRS0000272264 ZAPRASZAMY DO AKCJI 1,5 % DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 106 Szanowni Rodzice, prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję 1,5 % dla Przedszkola 106. Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1,5 % na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” z dopiskiem: […]

Walne zebranie

27.06. (poniedziałek) zapraszamy na XVI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia– podsumowanie działalności merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2021oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2022.Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00w pierwszym terminie (lub o godz. 14.00 w drugim terminie),w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.

O nas …

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na ...

Dziękujemy za 1 %

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2021 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Kwota uzyskane dzięki Państwa zaangażowaniu to 2883,00 zł Pozyskane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie. Stronę aktualizuje Renata Czekalska – Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.